TB về việc treo cờ rủ Lễ tang đ/c Lê Đức Anh

THÔNG BÁO

      Về việc treo cờ rủ Lễ tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh,nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

 

- Thời gian treo cờ rủ: Từ 7 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2019 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2019.

- Địa điểm treo cờ rủ: Tại trụ sở cơ quan, đơn vị trường học.

- Hình thức treo cờ rủ: Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Chương II Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

 

 

Bài viết liên quan